Hitta din bokcirkel här!

SWEA Wiens litteraturintresserade medlemmar träffas en gång i månaden och diskuterar den bok som lästs i bokcirkeln.

För närmare information kontakta antingen Cecilia Zechner, cecilia.zechner@svenskaskolan.at eller Tina Todes, tina.todes@gmx.at