Austria

SWEA Austria

Bli aktiv i SWEA!!!

Vi söker alltid kandidater till styrelsearbete och arbetsgrupper. Både i styrelsen och i olika projektbaserade arbetsgrupper får du tillfälle att lära dig mycket nytt och bidra till att driva SWEA Austria framåt. Glada kvällar med likasinnade Sweor ingår också. Erfarenhet är inte avgörande utan snarare dina egenskaper, ditt intresse och ditt engagemang. I styrelsen har […]

SWEA Austria

Hitta din bokcirkel här!

SWEA Autrias litteraturintresserade medlemmar i Wien träffas en gång i månaden och diskuterar den bok som lästs i bokcirkeln. För närmare information kontakta antingen Cecilia Zechner, cecilia.zechner@svenskaskolan.at eller Tina Todes, tina.todes@gmx.at  

SWEA Austria

SWEA Professional Networking

SWEA Austria Professional är ett nätverk inom SWEA Austria där våra medlemmar ska kunna träffas och knyta professionella kontakter, dela med sig av erfarenheter samt ge tips och stöd till varandra. För information om SWEA Professional klicka här

SWEA Austria

Willkommen bei SWEA Austria!

SWEA ist eine weltweite gemeinnützige Organisation für schwedische und schwedischsprachige Frauen

Wien café

Kommande aktiviteter

16

juli

07

augusti

21

september

03

oktober

Om oss

Som utlandssvensk – oberoende av hur kort eller lång tid som tillbringats utomlands – söks ofta det familjära. SWEA Austria är den bästa plattformen för professionellt och privat nätverkande för svenska och svensktalande kvinnor bosatta i Österrike. 

SWEA Austria är en icke-vinstdrivande, ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som bor i Österrike. Vi har medlemmar i hela landet, Salzburg, Graz, Innsbruck och naturligtvis i Wien. Vi är ca 80 medlemmar i alla åldrar och med olika bakgrund. Tillsammans utgör vi ett globalt nätverk av engagerade kvinnor med anknytning till Sverige och svensk kultur.

LÄS MER OM SWEA INTERNATIONAL

 

SWEA AUSTRIAS UTBUD

Här i Österrike erbjuder vi ett brett och varierat utbud av aktiviteter för våra medlemmar. Våra programansvariga sätter två gånger om året ihop ett varierande program för alla smaker. Utflykter, konstutställningar och mycket mer dyker varje säsong upp i kalendern. Stående programpunkter är nätverksluncher, frukostklubben, bokklubbar och traditionsbundna aktiviteter såsom luciafest, sommarfest, sillalunch och gåsalunch/gåsamiddag. Utöver aktiviteter ordnade av våra duktiga programmakare har vi arbetsgrupper som ägnar sig åt olika projekt som t.ex. vårt skrivarpris i samarbete med Svenska skolan i Wien. Dessa grupper utgör en utomordentlig plattform för våra medlemmar att känna delaktighet och engagemang i  föreningen. Vi har även ett nära samarbete med andra Sverigeorganisationer i Österrike.

Om swea Austria

SWEA Austria bildades i januari 1998, men hette då SWEA Wien. Avdelningen växte snabbt, redan 57 medlemmar efter ett år och 81 året därpå. 2019 bytte SWEA Wien namn till SWEA Austria eftersom mer än 15% av alla medlemmar bodde utanför Wien.

Idag har vi drygt 80 medlemmar utspridda i hela Österrike.

SWEA Austria träffas regelbundet vid olika aktiviteter som till exempel nätverksluncher, after work, bokcirklar, föredrag, vandringar och andra utflykter. Vi firar även de flesta svenska högtiderna tillsammans.

Speciellt för den nyinflyttade är ett medlemskap i SWEA till ovärderlig hjälp om du vill få kontakt med andra svenska kvinnor.

Swea – ett unikt nätverk

SWEA kan ge tips och råd att etablera sig och få veta hur saker och ting fungerar här. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenheter i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk! SWEAs ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens.

Välkommen till SWEA Austria.