SWEA International

Information om medlemskap

Välkommen som medlem i SWEA Austria!

Vad innebär det att vara medlem i SWEA Austria?

SWEA står för världsvid vänskap, global kompetens och professionellt nätverkande. Som medlem i SWEA Austria får du ta del av detta och mycket mer. Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter i Österrike men du kan även ta del av alla SWEA-evenemang runt om i världen. Som medlem i SWEA är du med i en bred och mångsidig plattform av svenska och svensktalande kvinnor i alla åldrar och med olika bakgrund sammansvetsade av den gemensamma kopplingen till Sverige genom svenska språket, svensk kultur och traditioner. Att vara medlem är ett bra och roligt sätt att komma i kontakt med andra svensktalande kvinnor. Du blir en del av SWEA Austria och SWEA-landets globala gemenskap.

Hur registrerar jag mig som medlem i SWEA Austria?

Om du vill bli medlem i SWEA Austria är du välkommen att fylla i formuläret som du hittar under fliken “Medlemsansökan”. Klicka här för att komma dit. Informationen kommer att skickas till vår medlemsansvariga Frida Palmér. Har du frågor eller funderingar kontakta vår medlemsansvariga på membership.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Hur betalar jag min medlemsavgift till SWEA Wien?

Du betalar din medlemsavgift genom att göra en överföring elektroniskt eller via avi på post eller bank till följande konto:

Bank Austria Creditanstalt, kontonr. 00402 063 408, BLZ 12000
Betalningsmottagare: SWEA Austria
IBAN = AT28 1200 0004 0206 3408, BIC/SWIFT = BKAUATWW

Ange fullständigt namn och adress på betalningsavin så blir det enklare för oss att spåra din betalning!

Vad kostar det att vara med i SWEA Austria?

Medlem över 25 år 50 €

Medlem t.o.m 25 år 25 €

Portomedlem 20 €

Medlemsansökan som görs från 1 september till och med 1 november 2020:

Medlem över 25 år 25 €

Medlem t.o.m 25 år 15 €

Medlemsansökan som görs efter 1 november berättigar till deltagande i de återstående aktiviteterna under 2020 samt hela 2021.

Medlem över 25 år 50 €
Medlem t.o.m 25 år 25 €

Jag är redan medlem i en annan SWEA-avdelning, men vill flytta över mitt medlemskap till SWEA Austria. Hur gör jag?

En medlem har rätt att överföra sitt medlemskap till annan lokalförening. Avgiften hos den nya lokalföreningen bestäms lokalt av denna förening. Om du vill flytta ditt medlemskap från en annan SWEA-avdelning till oss i Österrike, fyll i anmälningsformuläret och ange att du redan har ett medlemskap i en annan avdelning.

Vad inkluderar medlemsavgiften och hur används den? 

När du går med i SWEA Austria, så blir du också medlem i SWEA International och får tillgång till ett fantastiskt nätverk av svenska och svensktalande kvinnor över hela världen. Som medlem får du SWEA Internationals tidning SWEA Forum. Som medlem har du rätt att delta i alla aktiviteter som SWEA Austria ordnar, samt att engagera dig i organisationens arbete på lokal, regional och internationell nivå. Ungefär två tredjedelar av avgiften som du betalar går till SWEA International, som använder dessa medel för att finansiera stipendier, donationer,  välgörenhet och annan verksamhet som syftar till att främja organisationens syften. En liten del går också åt till administration, tekniskt underhåll, PR och kommunikation. SWEA International och SWEA Austria är en helt ideell, icke-vinstdrivande organisation vars verksamhet och tillväxt i första hand bygger på våra medlemmars engagemang och intresse för svensk kultur, det svenska språket och den världsvida vänskap som ett medlemskap i SWEA erbjuder.

Vill du bli medlem? Klicka här!