SWEA International

Information om medlemskap

Välkommen som medlem i SWEA Austria!

Vad innebär det att vara medlem i SWEA Austria?

SWEA står för världsvid vänskap, global kompetens och professionellt nätverkande. Som medlem i SWEA Austria får du ta del av detta och mycket mer. Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter i Österrike men du kan även ta del av alla SWEA-evenemang runt om i världen. Som medlem i SWEA är du med i en bred och mångsidig plattform av svenska och svensktalande kvinnor i alla åldrar och med olika bakgrund sammansvetsade av den gemensamma kopplingen till Sverige genom svenska språket, svensk kultur och traditioner. Att vara medlem är ett bra och roligt sätt att komma i kontakt med andra svensktalande kvinnor. Du blir en del av SWEA Austria och SWEA-landets globala gemenskap.

Hur registrerar jag mig som medlem i SWEA Austria?

Om du vill bli medlem i SWEA Austria är du välkommen att fylla i formuläret som du hittar under fliken “Medlemsansökan” eller klicka här för att komma dit. Informationen kommer att skickas till vår medlemsansvarig Karin Viertel som i sin tur återkopplar med information om hur du betalar medlemsavgiften.

Har du frågor eller funderingar kontakta Karin på membership.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vad kostar det att vara med i SWEA Austria?

Medlem över 25 år 50 €

Medlem t.o.m 25 år 25 €

Portomedlem 20 €

Medlemsansökan för helt nya medlemmar, dvs. aldrig varit medlem i någon SWEA-avdelning tidigare, som görs från 1 september till och med 1 november 2022:

Medlem över 25 år 25 €

Medlem t.o.m 25 år 15 €

Medlemsansökan som görs efter 1 november berättigar till deltagande i de återstående aktiviteterna under 2022 samt hela 2023.

Medlem över 25 år 50 €

Medlem t.o.m 25 år 25 €

Jag är redan medlem i en annan SWEA-avdelning, men vill flytta över mitt medlemskap till SWEA Austria. Hur gör jag?

En medlem har rätt att överföra sitt medlemskap till annan lokalförening. Avgiften hos den nya lokalföreningen bestäms lokalt av denna förening. Om du vill flytta ditt medlemskap från en annan SWEA-avdelning till oss i Österrike, fyll i anmälningsformuläret och ange att du redan har ett medlemskap i en annan avdelning.

Vad inkluderar medlemsavgiften och hur används den? 

När du går med i SWEA Austria, så blir du också medlem i SWEA International och får tillgång till ett fantastiskt nätverk av svenska och svensktalande kvinnor över hela världen. Som medlem får du SWEA Internationals tidning SWEA Forum. Som medlem har du rätt att delta i alla aktiviteter som SWEA Austria ordnar, samt att engagera dig i organisationens arbete på lokal, regional och internationell nivå. Ungefär två tredjedelar av avgiften som du betalar går till SWEA International, som använder dessa medel för att finansiera stipendier, donationer,  välgörenhet och annan verksamhet som syftar till att främja organisationens syften. En liten del går också åt till administration, tekniskt underhåll, PR och kommunikation. SWEA International och SWEA Austria är en helt ideell, icke-vinstdrivande organisation vars verksamhet och tillväxt i första hand bygger på våra medlemmars engagemang och intresse för svensk kultur, det svenska språket och den världsvida vänskap som ett medlemskap i SWEA erbjuder.

Vill du bli medlem? Klicka här!