SWEA International

Lär känna SWEA-landet

SWEA-landet är inte bara SWEA Austria. Vi är en del av en större gemenskap som heter SWEA International. SWEA har drygt 7 000 medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i 30-tal länder på fem kontinenter. Våra avdelningar är grupperade i sju regioner. Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen.

SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige. SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.

Med jämna mellanrum kommer vi att presentera våra systerföreningar från alla världens hörn. Varje gång blir det en ny avdelning i fokus. Vi inleder med att presentera vår egen region OEMA (Ostra Europa/Mellanöstern/Afrika) som består av 12 avdelningar. Ta del av vår globala gemenskap här