SWEA International

Lär känna SWEA-landet

SWEA-landet är inte bara SWEA Austria. Vi är en del av en större gemenskap som heter SWEA International. SWEA har ca 6000 medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i 30-tal länder på fem kontinenter. Våra avdelningar är indelade i sju regioner. Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen.

SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige. SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.