SWEA International

SWEA-Bladet

Tidningsarkivet

Vår tryckta medlemstidning – SWEA Bladet

SWEA Wien bladet

SWEA-bladet var vår medlemstidning som kom ut en till två gånger per år. Den skickades till alla våra medlemmar men kunde även hittas på Svenska Ambassaden, Svenska Skolan och Svenska Kyrkan i Wien.
Tidningen finansierades huvudsakligen med annonsintäkter. Den trycktes i cirka 250 exemplar per utgåva.
Med den mediala utvecklingen blev det allt svårare för varje år att få annonsörer till medlemstidningen vilket slutligen ledde till det smärtsamma beslutet att lägga ner den som en tryckt tidning.

SWEA-bladet har först ersatts med en digital version som hette “Nyhetsbrevet” och kom ut fyra gånger per år.

Från 2019 döpte vi om den digitala tidningen till “SWEA Austria i Fokus”.

Ett stort tack till vår mångåriga redaktör, Birgitta Kleisinger, för hennes ovärderliga insatser i arbetet med den tryckta medlemstidningen.

Redaktör Birgitta Kleisinger

Redaktör Birgitta Kleisinger

Här nedan kan du bläddra igenom många tidigare utgåvor av den tryckta tidningen.

Föredrar du att ladda ner tidningen som pdf klicka på en sådan symbol som finns i verktygsfältet längst ner till höger på varje nummer.

 

Det allra sista numret av SWEA Bladet

2015 nr 1

Tidigare utgåvor

2014 nr 2

2014 nr 1

2013 nr 3

2013 nr 2

2013 nr 1

2012 nr 1

2011 nr 2

2011 nr 1

2010 nr 1

 2009 nr 2

2009 nr 1

2008 nr 2

2008 nr 1

2007 nr 2

2007 nr 1

2006 nr 2

2006 nr 1

2005 nr 2

2005 nr 1

2004 nr 2

2004 nr 1

2003 nr 2

2003 nr 1