SWEA Professional Networking

SWEA Austria Professional är ett nätverk inom SWEA Austria där våra medlemmar ska kunna träffas och knyta professionella kontakter, dela med sig av erfarenheter samt ge tips och stöd till varandra.

För information om SWEA Professional klicka här