SWEA International

SWEA Austria Art

SWEA Art i Österrike

SWEA Art

Välkommen!!!

SWEA Art är ett nätverk för alla skapande och konstintresserade kvinnor inom SWEA Austria.  SWEA Art integreras i vår avdelning som en intressegrupp. SWEA Arts syfte är att vara en inspirationskälla att börja skapa och främja utbyte mellan konstnärer – för dig som är professionell, för dig som är amatör – och alla däremellan, som kan motiveras att börja eller fortsätta att skapa.

SWEA Arts nätverk ligger helt i linje med SWEA Internationals intention att bland annat främja konst och kultur.

SWEA Austria Art är en del av SWEA Art International och som medlem i vår grupp kan du utöver de lokola aktiviteter ta del av SWEA Art Internationals hela utbud. Mer information hittar du på SWEA Art International.

Gå med i SWEA Art!!!

Samtidigt som ni lämnar nedanstående information godkänner ni att vi får föra ett nätverksregister för medlemskontakter med informationen. Vi behöver:

  • namn, adress, telefonnummer, e-postadress, webbsida

När du blivit medlem i  SWEA Art är du välkommen att publicera en kort presentation om ditt konstnärskap på SWEA Art Internationals hemsida.

Vi hoppas att många av er får genom medlemskap i SWEA Art utveckla sin kreativitet.

Hjärtligt välkomna!!!