SWEA International

Styrelsen 2019

Varje år väljer SWEA Austria en ny styrelse. Vid årsmötet den 30 januari 2019 valdes följande personer:

Ordförande SWEA Austria / Viceordförande i OEMAs regionstyrelse

Roma Bratt

Roma Bratt

swea.wien.president(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vice ordförande / Sekreterare

Maria Larsson

VO/Sekreterare 2019

 vicepresident.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com / secretary.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Kassör

Astrid Rosén

Astrid Rosén

treasurer.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Redaktör

Carina Kainz

Carina Kainz

editor.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Programansvariga

Eva Jurkowitsch

Eva Jurkowitsch

program.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Malin Tegenlöv

Malin Tegenlöv

program.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Medlemsansvarig

Frida Palmér

Frida Palmér

membership.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Webbansvarig

Ann-Louise Nilsson

Ann-Louise Nilsson

webmaster.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com