SWEA International

Styrelsen 2022

Varje år väljer SWEA Austria en ny styrelse. Vid årsmötet den 26 januari 2022 valdes följande personer:


president.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


vicepresident.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com /
membership.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


secretary.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


treasurer.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


program.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


webmaster.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com


editor.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com