SWEA International

Styrelsen 2020

Varje år väljer SWEA Austria en ny styrelse. Vid årsmötet den 27 januari 2020 valdes följande personer:

Ordförande SWEA Austria / Viceordförande i OEMAs regionstyrelse

Roma Bratt

Roma Bratt

president.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vice ordförande / Sekreterare

Maria Larsson

VO/Sekreterare 2019

 vicepresident.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com / secretary.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Kassör

Åsa Liljenroth-Denk

Kassör

treasurer.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Redaktör

Carina Kainz

Carina Kainz

editor.swea.wien(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Programansvarig

Birgitta Kleisinger

Programansvarig

program.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Medlemsansvarig

Karin Älmeby

Medlemsansvarig

membership.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Webbansvarig

Eva Jurkowitsch

Webbansvarig

webmaster.swea.austria(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com