Välkommen till SWEA Austria, en gemenskap du inte vill vara utan!!!

Som utlandssvensk – oberoende av hur kort eller lång tid som tillbringats utomlands – söks ofta det familjära. SWEA Austria är den bästa plattformen för professionellt och privat nätverkande för svenska och svensktalande kvinnor bosatta i Österrike. 

SWEA Austria är en icke-vinstdrivande, ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som bor i Österrike. Vi har medlemmar i hela landet, Salzburg, Graz, Innsbruck och naturligtvis i Wien. Vi är ca 90 medlemmar i alla åldrar och med olika bakgrund. Vi tillhör den internationella kvinnoföreningen SWEA International som har ca 6 200 medlemmar över hela världen, fördelade på ett 70-tal lokalavdelningar i 30-tal länder. Tillsammans utgör vi ett globalt nätverk av engagerade kvinnor med anknytning till Sverige och svensk kultur.

Vad är SWEA?

Förkortningen SWEA står för Swedish Women’s Educational Association. SWEAs syfte är att främja och sprida kunskap om svensk kultur och tradition, det svenska språket och att verka för Sverigefrämjande i utlandet. SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige! SWEA erbjuder ett personligt kontaktnät och ger ett starkt stöd till den svenska industrin utomlands. Som medlem i SWEA får du tillgång till en värdefull, internationell vänkrets vars sammanhållning grundas på två för SWEA fundamentala värden; global vänskap och kompetens! SWEA ger också donationer och delar ut stipendier till ett sammanlagt värde av cirka 2 miljoner svenska kronor per år.

Vill du läsa mer om SWEA International och vår globala donationsverksamhet?

Besök SWEA Internationals hemsida här

SWEA Austrias utbud

Här i Österrike erbjuder vi ett brett och varierat utbud av aktiviteter för våra medlemmar. Våra programansvariga sätter två gånger om året ihop ett varierande program för alla smaker. Utflykter, konstutställningar och mycket mer dyker varje säsong upp i kalendern. Stående programpunkter är nätverksluncher, frukostklubben, bokklubbar och traditionsbundna aktiviteter såsom Luciafest, Sommarfest, Sillalunch och Gåsalunch/Gåsamiddag. Utöver aktiviteter ordnade av våra duktiga programmakare har vi arbetsgrupper som ägnar sig åt olika projekt som t.ex. vårt skrivarpris i samarbete med Svenska skolan i Wien. Dessa grupper utgör en utomordentlig plattform för våra medlemmar att känna delaktighet och engagemang i  föreningen. Vi har även ett nära samarbete med andra Sverigeorganisationer i Österrike.

Vill du ta del av vårt program? Klicka här!

Ett medlemskap i SWEA Austria innebär att du får delta i dessa och många andra roliga aktiviteter. Du har även möjlighet att föreslå och ta initiativ till andra aktiviteter inom ramen för föreningens syfte. Dessutom finns alltid möjligheten att engagera sig aktivt i styrelsens arbete! Det är inte bara en lärorik och ansvarsfull uppgift, men också rolig och givande. SWEA Austrias styrelse omfattar posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, programansvariga, webbansvarig, redaktör och medlemsansvarig. Du kan också vara med i en arbetsgrupp som driver våra projekt. Som medlem i SWEA Austria får du också tillgång till vårt omfattande, internationella nätverk av SWEA-medlemmar i världens alla hörn.

Vill du bli medlem i SWEA Austria? Klicka här!