SWEA International

Om intressegrupper

 

Intressegrupperna är till för att tillvarata medlemmarnas speciella intressen och ligger på sätt och vis utanför ordinarie programaktiviteter. Tanken är att de med ett gemensamt intresse skall kunna träffas regelbundet för att tillsammans utveckla detta vidare, ha trevligt runt ett speciellt tema etc. Idag har vi SWEA Austria Professional, två bokcirklar, det årliga tjejloppet Frauenlauf, gruppen Stick & Drick där stick-/handarbetsintresserade Sweor samlas över ett glas något gott med eller utan något handarbete samt den nyligen startade Mahjong-gruppen. De befintliga intressegrupperna är vad vi har just för tillfället men det är bara fantasin som sätter stopp för nya teman. Varför inte en trädgårds-, konst-, teater-, bridge-, tränings- eller rentav en diskussionsgrupp om ekonomi/politik i Österrike etc? Det är upp till våra medlemmar att själva ta initiativet och bestämma ett tema, hur ofta och under vilka former en intressegrupp skall ses.

Vill du ansluta till någon av de existerande intressegrupperna?

Kontakta den sammankallande för den aktuella intressegruppen.

Om intressegruppen redan är fulltecknad vad gör jag då?

Vissa grupper har av praktiska skäl ett begränsat antal deltagare. Du kan då välja att sätta upp dig på en lista för en ny grupp. Kontakta någon i vår styrelse så ser vi till att samordna och informera om när ni är tillräckligt många för att starta t.ex. en ny bokcirkel.

Vill du starta en ny intressegrupp?

Du kanske har en idé om ett nytt tema och därför vill starta upp en ny grupp. Kontakta oss i styrelsen som är samordnare för intressegrupperna. Vi kan då undersöka om det finns fler som har samma intresse och hjälper dig att komma igång.