SWEA International

Medlemskapsansökan

Bli en i vårt globala gäng!!!

Om du vill bli medlem

Fyll i blanketten för nya medlemmar, efter att du har sänt den till oss (klicka på ‘Skicka’) kommer SWEA Austrias medlemsansvarig att kontrollera dina uppgifter och sedan är du välkommen att betala in medlemsavgiften.

Om du har varit medlem, tog en paus av vilka skäl det må vara och känner dig redo att återigen ingå i vår gemenskap, förnya medlemskapet för 2022!

Var då vänlig och fyll i blanketten för förnyelse av medlemskap (klicka på ‘Skicka’) och betala in medlemsavgiften.

Vi är glada att välkomna dig i våra led!