SWEA International

Skrivarpris & donationer

Den Svenska Kyrkan i Wien är inte enbart en religiös samlingsplats utan har i mycket stort hänseende även en central betydelse för den sociala och traditionsbevarande gemenskapen för alla svensktalande i Österrike.

SWEA Austria donerar pengar till de av kyrkans verksamheter som bidrar bland annat till barnens fiskdamm vid valborg- och nationaldagsfirandet, blomsterutsmyckning vid högtider eller allmänt stöd av verksamheten som omfattar barn-och ungdomsgrupper och seniorträffar.

Stipendier

Ett av SWEAs huvudsyften – att främja svenska språket – understöds av denna donation/stipendium:

SWEA Austria har instiftat ett skrivarstipendium för barn i samarbete med Svenska Skolan i Wien. Både skolans ordinarie elever och de barn som deltar i kursen kompletterande svenska är med och tävlar. Bidragen skrivs på skoltiden under ledning av skolans lärare. SWEA Austrias jury utser pristagare efter utarbetade riktlinjer. I syfte att uppmuntra barnens entusiasm för det svenska språket ingår även tröstpriser till samtliga deltagare. Prisutdelningen 2019 ägde rum i skolans trädgård i samband med avslutningen för kursen i kompletterande svenska. År 2020 kunde tävlingen på grund av restriktioner i samband med coronapandemin tyvärr inte genomföras. Prisutdelningen 2021 ägde rum på Svenska Skolan i Wien den 14:e juni.

Det sammanlagda värdet av våra donationer uppgår till ca. 1 000€ per år och varierar något baserat på antalet deltagare och behov av insatser.

, ,

Comments are closed.