SWEA International

Arianna Cocco

Får vi lov att presentera Arianna Cocco, medlem i SWEA Austria sedan hösten 2018?

Arianna flyttade från Uppsala till Wien för att tillträda en ny tjänst, tog kontakt med oss för att kunna bibehålla det svenska språket, och på den vägen är det. Vi ska dock inte gå händelserna i förväg.

Arianna är född i Zevio, nära den norditalienska staden Verona men uppvuxen i Schio, i provinsen Vicenza. Efter skolgången, folkskola och gymnasium, var hon beredd att flytta till Triest för att kunna utbilda sig till marinbiolog, vilket var hennes mål. Föräldrarna – pappa är agraringenjör, mamma lärare men vidareutbildad i språk, bl.a. tyska- understödde hennes ambitioner. Intressant var att få veta att man går tretton år i skolan i Italien, för att kunna ta sin studentexamen, alltså från sex till nitton år

I staden Triest vid Adriatiska havet påbörjades studierna i biologi, basutbildningen, vilket resulterade i en Bachelor. När det så var dags för masterstudierna i marinbiologi, fanns det för få studenter till Ariannas stora besvikelse, men hon kunde få läsa miljöbiologi med marin inriktning. Mot slutet av dessa studier fick vår studentska möjligheten att studera vid Göteborgs universitet på ett s.k. Erasmusstipendium. Det var det sista året på masterstudierna och hon trivdes förträffligt på zoologiska institutet. Därför avlade Arianna Cocco dubbla examina, både vid universitetet i Göterborg såväl som vid universitetet i Triest, år 2013. I Sverige hade vår nyblivna Master en mycket duktig handledare (ursprungligen från Island) som rekommenderade henne vidare till en kollega vid Uppsala universitet, där hon kunde tillträda en doktorandtjänst. Beslutet att stanna i Sverige var inte helt lätt, för landet kändes mörkt och kallt under denna långa vintern.

Ja, det blev Uppsala ändå och nu ängnade sig Arianna åt forskning med inriktning på molekylärbiologi.  Hennes tjänst var på Biomedical Centre (BMC) i utkanten av staden och som handledare fungerade professorn Svante Winberg. Efter ett tag kunde en nyproducerad liten lägenhet i stadsdelen Rosendal bli erbjuden doktoranden, vilket var en stor fördel, för den låg på c:a tio minuters cykelavstånd från forskningscentret. Arbetet i laboratoriet uppskattade Arianna väldigt mycket, hon ägnade sig åt forskning runt zebrafiskar, de tjänar som modellorganismer. Undersökningen gällde GABA-molekylen – en inhibitorisk molekyl som dämpar aktiviteten i nervcellerna – och som finns hos ryggradsdjuren och människan, alltså den molekylen har vi i vår hjärna. Efter fem år var doktorsexamen klar och Arianna Cocco disputerade vid Uppsala universitet. Se så stilig hon är i sin vackra doktorshatt!

Efter sin doktorsexamen hade vår Swea tre möjligheter att välja på: antingen att stanna i Uppsala, eller en tjänst i Stockholm på ett startup företag i bioteknologi. Den tjänsten som hon tackade ja till var på Institute of Science and Technology Austria (IST) i Maria Gugging (Klosterneuburg). Här arbetar Arianna i en forskningsgrupp i strukturbiologi och biokemi. Man forskar kring membranproteiner för att förstå uppbyggnaden av proteiner. Det känns spännande att byta både land och språk. Vår forskare trivs bra här i Wien och tycker om arbetet tillsammans med de andra forskarkollegorna. På sex år lärde sig Arianna Cocco perfekt svenska – hon hade absolut inga språkkunskaper när hon kom som Erasmusstipendiat till Göteborg – och jag hör att hennes tyska också är väldigt god. Jag undrade hur hon har kommit i kontakt med SWEA och svaret kom direkt: „jo, jag googlade fram det redan i Uppsala!“

För att inte glömma bort svenska språket, när flytten till Wien förestod, ringde Arianna upp vår ordförande Roma Bratt. Hon hälsades välkommen till vårt nätverk och kunde börja lära känna oss redan under 20-årsfesten i slutet av september 2018. Vid sidan av SWEA går vår nyblivna medlem också till Ung i Wien på Svenska kyrkan i Wien. Hon har redan lyckats finna många vänner och trivs bra var hon än kommer! Ett litet plus är väl också att Wien ligger lite närmare än Uppsala, när föräldrarna vill besöka sitt enda barn. De har varit här flera gånger!

Oj, nu höll jag på att glömma att berätta om en stor hobby som Arianna har: hon spelar cello i en orkester vid namn Concentus 21. De repeterar varje vecka. Som liten flicka dansade Arianna  även balett, det höll hon på med i tio år,  och från sju års ålder fick hon undervisning i cello och hann med att ta en första statsexamen i Italien. Under Göteborgstiden spelade hon med i två orkestrar, i Uppsala var Arianna medlem i Akademiska Kapellet. Musiken är en underbar kultur- och vänskapsförmedlare! Välkommen till SWEA Austria och tack för den spännande intervjun!

Comments are closed.